обработен

обработен
прил. - разработен, развит, култивиран
прил. - подработен, приготвен
прил. - усъвършенствуван, подобрен, дооформен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • аутпут — (анг output) она што излегува и она штоеизлезено 1. екон она што излегува од производството, 2. комп резултатите што излегуваат од компјутерот, податок обработен со компјутерот и предаден преку излезните единици …   Macedonian dictionary

  • бакарно време — раздобје во развитокот на Земјата и на човечкиот род, преодна фаза од каменото во бронзовото време, се карактеризира со појавувањето на обработен бакар, се вика и енеолит …   Macedonian dictionary

  • културен — (лат. cultura) 1. агр. што е обработен, облагороден, одгледан од човек (за растенија) 2. што се однесува на култура, што е во врска со култура (културен развиток, културна установа) 3. што е на висок степен на културата, образован, просветен …   Macedonian dictionary

  • стела — (грч. stele) 1. монументален скулптурално обработен каменен блок што служел како сакрален споменик во аксумското царство (Етиопија) 2. во стара Грција и стар Рим: столб, надгробен споменик украсен со релјеф 3. бот. централен васкуларен цилиндар… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”